1215 – 2015: 800 év és a jövő 8 arca

  1. „Amilyen a nő, olyan a család, amilyen a család, olyan az egész társadalom!” – írta egykor, a 200 éve születetett és 120 éve meghalt Veres Pálné, Beniczky Hermin, a magyar nőnevelés úttörője. A Bihari Református Nőszövetség előírta tagjainak, hogy tanulmányozzák Veres Pálné életét, akinek köszönhetjük, hogy a nők is tanulhatnak, hiszen közel másfél évszázada alapította a Nőképző Egyesületet Budapesten.
  Azóta már nem a nők iskoláztatása uralja a közbeszédet, hanem, például a magyar nők részmunkaidős foglalkoztatása, a nők aránya a parlamentben (mindkettő 10% alatt), de az üzenet ma is ugyanaz: a nők nagyon sokat tehetnek azért, hogy az új generáció jobbá válhasson.
  Ezzel a bölcs gondolattal kívánunk Boldog Nőnapot községünk minden egyes hölgy tagjának!
Spring-Flowers
  2. Hányadik évbe léptünk? 2015-be, mondjuk mi, de ez nem mindenki számára egyértelmű.
Kalendárium (calendae: kikiáltani), a rómaiak (Julius Cézár előtt 10 hónapos a naptáruk) így nevezték a hónap első napját. Ők az évet Róma alapításától (i.e. 753, április 21) számították. A görögök az első olimpiától (i.e. 776), a muszlimok Mohamed próféta Mekkából Medinába vándorlásától (622. július 16). A zsidók a IV. századtól a világ teremtését i. e. 3761. október 7.–re teszik (vasárnap, 11 óra 10 perc, 20 másodperc), az év is az őszi napéjegyenlőség első újholdján kezdődik, így a tavaly szeptember 25-én léptek az 5775. évbe.
  A keresztény Európa Jézus születésének évétől számolja az első évet, amelyet Dionysius Exiguus római apát 525-ben számított ki, azóta kiderült, hogy Jézus pár évvel korábban született. A naptárak a Nap csillagok közötti mozgásán, és a Hold fázisváltozásain alapulnak. A mi szoláris évünk 365 nap, 5 óra, 48 perc, 46 másodperc (365 nap és ¼ év), amit négyévenként megtoldanak egy nappal (szökőév).
  A Világ Naptárszövetsége 1930 óta kampányol egy világnaptár bevezetésén, amely egy 12 hónapos öröknaptár. December 30. után minden év egy világnappal végződik, amely nem tartozik egyik héthez sem, ezt szökőév esetén megismétli, június 30. utánra téve még egy világnapot. Előnye, hogy minden negyedév 91 napos (két 30 és egy 31 napos hónappal), minden év (és negyedév) vasárnappal kezdődik, tehát az év első munkanapja hétfő, és mindig ugyanarra a napra esnének a születésnapok és ünnepek.
  3. Életkilátások. A svéd Gapminder Alapítvány felmérést készített a romániai átlagéletkorról, az utóbbi 200 év adatait vizsgálva. Megállapították, hogy 1800-tól az első világháború végéig átlagosan 35,7 évig éltek az emberek, ez a 20. században jelentősen nőtt.
  A két világháború, természetesen lefele módosította az átlagéletkort, 1918-ban, például 26,4 évig (Magyarországon 41 évig), 1944-ben, pedig 41,2 évig éltek átlagosan az emberek. A következő évtizedekben szignifikánsan felfele ugrott az elhalálozás kora, 1950-ben 61 év, 1980-ban majdnem 70 év, 2000-baen, pedig 70,5 év volt a várható élettartam átlaga. 2013-ban már 73,8 évig éltek átlagosan az emberek.
  A világban 1990-től napjainkig vizsgálva az átlagéletkort, megállapítható, hogy 6 évvel élnek tovább az emberek, csak Fekete Afrika a kivétel, ahol az AIDS miatt 5 évvel csökkent a várható élettartam. A fejlett országok leggyakoribb elhalálozási oka a szív és rákbetegségek, a szegény országokban a malária, gyomorhurut és a TBC.
  4. Pénz. „A pénz nem is jó, nem is rossz; egyszerűen csak kihívás elé állítja a személyiségedet, és még inkább olyanná tesz, amilyen eddig voltál.” – olvastam egy idézetben. Valóban, láttam sokakat, akiknek anyagilag „befutott”, dől hozzájuk a könnyen szerzett pénz, és még kapzsibbá, pénzéhesebbé, zsugoribbá váltak, egyre több kellene nekik.
  És láttam, igaz keveseket, akiket a jólét hálára indított, jószívűen segítettek, ahol kellett, mert rájöttek, hogy tudásuk, erejük, képességük, és a remek pénzszerzési lehetőség is mind ajándék számukra: nem szükségszerűen jár, mert ők vannak a világon.
  Egy felmérés (IRES) szerint, a Romániai lakosság több, mint fele legalább havi 2000 lej fizetést tartana ideálisnak ahhoz, hogy tisztességesen megéljen. 10%-uk számára 3000 lej, 5% számára 4000 lej lenne a megfelelő összeg, a megkérdezettek 39%-a alig tudja beosztani egyik hónapról a másikra a pénzét, 16%-nak, még a legszükségesebbre sem elég. Csupán 26% érné be 1000 lejes fizetéssel – valószínű, hogy ezek többsége nem nevel gyermeket, mert minden gyermek, a szociológusok szerint, kb. 25%-kal csökkenti a jövedelmet.   Jelenleg az átlagbér Romániában 1700 lej.
  5. Bolygónk állapota. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által közzétett, “Európa környezeti állapota és kilátásai 2015” jelentés szerint, Európa még messze áll attól, hogy a bolygó felélése nélküli jólétet elérje. A 2020-ig szóló uniós akcióterv kiemelten említi a természeti tőke (a vizek, a termőföld és a levegő) minőségének javítását, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, a városok fenntarthatóságának javítását. A kritikusok szerint az ember nehezen adja fel kényelmét, de a kutatások alapján, átlagfogyasztásunk 30%-val is jó körülmények közt élhetnénk. A jelentés dicséri a szelektív hulladékgyűjtést, a zöld gazdaság növekedését (a környezetvédelmi intézkedések új munkahelyet is teremtettek).
  A természet, mint egészségünk, jólétünk záloga lesz a témája a júniusi Zöld Hétnek Brüsszelben. Az üvegházhatású gáz-kibocsátást 80-90%-ra szeretnék csökkenteni 35 éven belül, az utóbbi 20 évben ez csak 20%-kal sikerült. De a csökkentett szennyezés ellenére, az ökoszisztéma folyamatosan romlik, a védett fajok 60%-a veszélyben van, az európai édesvizek fele nincs jó állapotban, az óceánok savasodnak, és az európai földterületek csupán 6%-át vonták be a biogazdálkodásba. A levegőszennyezettség 2011-ig 430000 elhalálozásért, a zaj 10000 szívbetegségért volt felelős a városokban, a vegyszerek miatt nő a hormonbetegségek száma.
  Tehát, van még mit javítani! A közeljövőben mi is tehetünk valamit: március utolsó szombatján este csatlakozhatunk a Föld Órája mozgalomhoz, és kikapcsoljuk egy órára az áramot, gyertyafény mellett el is beszélgethetünk. A mozgalom (melyhez tavaly már 2 milliárd ember csatlakozott világszerte), éppen azért indult, hogy tudtára ébredjünk: bolygónk megóvása mindnyájunk felelőssége!
  6. Az év kezdetének híre! – Élet a halál után: Faként. Minden kegyeletsértés nélkül elmondható, hogy az újévben gondolni kell arra is, hogy nem ez lesz-e az utolsó. Egy sokak számára megdöbbentő ötlet szerint, már nem kell síremlékeket építeni, hogy fennmaradjon nevünk az örökkévalóságnak, hanem a világ számára is hasznosan élhetünk tovább testiekben: fák lehetünk!
  Az ötlet kiagyalói olaszok, akik az élet örök körforgásának gondolatából indultak ki, és faként, még hasznára is lehetünk légszennyezéstől terhelt környezetünknek!
  Az elhunyt teste egy organikus kapszulában lenne elhelyezve, rajta a kiválasztott fával, az elhunyt testében található anyagok táplálékként szolgálhatnának a fa növekedéséhez. Ha a törvények megengednék ezt a temetkezési módot, parkokat létesíthetnének temetők helyett, és ahelyett, hogy fákat pusztítanának a koporsókészítéshez, a fa szolgálhatna sírkőként. Az elhunytat, pedig faként lehetne „továbbgondozni”.
  7. 800 éves múltunk és 2015. 1215-ben, említették először Bors és Biharszentjános nevét a Váradi Regesztrumban. A latin nyelvű jegyzőkönyv 1208 és 1235 között készült, részben Ányos mester (Anianus), nagyváradi kanonok és káptalani jegyző munkája. A Váradi székesegyházban levő Szent László sírja előtt történt istenítéleteket, jogügyleteket (végrendelet, büntetőügyek) tar-talmazza, de ami a mi szempontunkból fontos: az említett 711 helységnév között ott található, Bors és Biharszentjános neve is – 1215-ben!  Bors község eseményei, rendezvényei között is lesznek olyanok, amelyek ennek az évfordulónak emléket állítanak, pontosabb programmal a következő lapszámban jelentkezünk!
8. Az utóbbi év kisbabái Bors községben.
Isten hozott, új földlakó!
Cser Attila Ákos (2013, nov. 24)
György-Buna Ania Maria (2013, dec. 2)
Ilisie Victor Petru (2013, dec. 2)
Doca Maximilian (2013, dec. 12)
Sanyó Diána Kinga (2013, dec. 18)
Lőrincz Bianca (2013, dec. 22)
Majoros Dóra Orsolya (2013, dec. 24)
Szatmári-Gergely Kende Ogmánd (2014, jan. 15)
Racz Petra Zsanett (2014, feb. 4)
Póra Abigél Kamilla ((2014, feb. 6)
Bagoly Viktória (2014, feb. 8)
Gál Anett Júlia (2014, feb. 15)
Tóth Hanna (2014, már. 9)
Kerezsi Dominik Tommy (2014, márc. 13)
Szabó Sofia Natasha (2014, márc. 28)
Kűrti Bence (2014, máj. 5)
Edu Andrei Madalin (2014, máj. 15)
Galva-Tapia Christopher Liam (2014, máj. 15)
Filip Naomi Felicia (2014, jún. 2)
Silagyi Krisztián Sándor (2014, júl. 7)
Gheorghe Alexandru Dumitru (2014, júl. 13)
Sebestyén Ianis Milán (2014, júl. 18)
Gavris Daniel (2014, júl. 21)
Zatykó Barbara Maya (2014, júl. 23)
Koch Odette Hanna (2014, aug. 7)
Csiger Léda Regina (2014, aug. 21)
Tapaszi Hunor Marcel (2014, szep. 16)
Ruja Viorel (2014, szep. 17)
Kakócz Anna Virág (2014, szep. 22)
Marosi Sofia Melania (2014, szep. 29)
Major Sándor Zalán (2014, okt. 7)
Magyari Hanna Nóra (2014, okt. 10)
Dunsoara Anna (2014, okt. 24)
Praszler Maya Vivien (2014, nov. 5)
Nagy Benjamin Victor (2014, dec. 7)
Rácz-Nagy Annabell (2014, dec. 12)
Bihari Dániel-Gergő és Viktória-Sára (2014, dec. 22)
Szappanos Jázmin (2014, dec. 28)
Kerezsi-Nagy Máté (2015, jan. 26)
Rácz-Gál Sára (2015, jan. 26)
#Összeállította: Szatmári – Gergely Kinga  #Dátum: 2015 március   #Megjelent: a Bors Községi Figyelőben